šarvas


šarvas
3 šárvas sm. (3) , NdŽ, Dg, Mrc, Vlk, Rūd, (1) Kpč, Krok, Vrn, , Šlvn 1. sing. N, FrnW, , NdŽ, , Onš, Al, Srj, Vs, Žln, LTR(Eiš, Kb), Rod, Dbč, Sn kraitis: Šarvas mergos nutekančios SD278. Duomi šarvą SD417. Senovės šárvas buvo: drobės, abrūsai ir an stalo skotertės, paklodės, keturnytai austos Rūd. Turi prisaudus didelį šárvą Rud. Paėmė pačią su dideliu šárvu Mrk. Dukrel, gi rūpi ir šárvas tau sukraut Smn. Be motutės anksti likau, da jau šárvo neturiu Dg. Prisikrovė mergelė šárvo pilnas skrynias Pns. Kad sukroviau šárvą savo dukreli! Krok. Jos šárvas aviesna kuparuosna nelindo Vrn. Kraičiai veža šárvą Rdm. Atvažiavę šarvinykai vežtis šárvo turėdavo išsipirkt stalą Dkš. Su linais darbo buvo, bet ir šárvo buvo Lzd. Veiza to, kokį gaus šarvą, arba pasogą, nekaipo to, kokią gaus moterį M.Valanč. O dartės nereikia nė šárvo: aš tavo, tu mano, ir ženinasi Kpč. Ir duosim rūtelę rankelėsna, baltą šarvelį skrynelėsna LTR(Auk). Bus man sukrautas baltas šarvelis ir be tavo žodelio TDrIV26(Kb). Kad bus didis šarvužėlis, bus ir jaunas bernužėlis LTsII68. Kláusiau dalies tėvelio, o močiutės šarvẽlio (d.) Mrc. Dar mano šarvelis tik žalia rūtelė LTR(Lzd). Ir sukrovei jai šarvelį kap lino žiedelį LTR(Nmn). Veš šarvẽlį per laukelį, o ją jauną in vargelį (d.) Rdš. Auklinau dukrelę tai sau, tai sau, paskyriau šarvelį tai jai, tai jai LTR(Btrm). Oi tėvuli mielasai, jisai didis pijokėlis, pragers mano šarvẽlį DrskD38. ^ Kokia marti, toks šárvas Švn. Dar dukrelė prie žemės, o jau šárvą krauni Alv. 2. J įkapės. 3. , Švn, Kb, Smn, Lp medinašis vežimas be drangų malkoms ir kt. vežti, krivulis: Pirkau šárvą malkom vežt Pls. Aš jau treji metai, kai pasdariau šarvą, o vis geras Vrn. Penkiais šarvaĩs mėžė, ir dar liko Rod. Šarveliù tai gerai vežt rąstai Vlk. 4. vežimo lenta, dugninė: Važiuoja ant šárvo [atsisėdęs] Lp. 5. paaukštinimas karstui su mirusiojo palaikais pastatyti, šarvonė: Pašarvojo numirėlį, t. y. paguldė ant šárvo Db.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • Sarvaš — (German: Sarwasch Hirschfeld , hu. Szarvas) is a village in eastern Slavonia, Croatia, located east of Osijek. It has a population of 1,539 (census 2001). It is administratively located within the area of the city of Osijek.According to the 1931… …   Wikipedia

  • Sarvaš — Sȁrvāš m DEFINICIJA naselje (u blizini Osijeka), 1839 stan.; bogato arheološko nalazište vučedolske kulture ONOMASTIKA pr. (etnik): Sàrvaš (Zagreb, Slavonija) …   Hrvatski jezični portal

  • šarvas — šárvas dkt. Vėžlių̃ šárvas sudarýtas iš káulinių plokštẽlių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šarvas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. armor; armour vok. Bewehrung, f; Panzer, m rus. броня, m; панцирь, m pranc. armure, f …   Fizikos terminų žodynas

  • šarvas — 1 šarvas sm. (3) K, K.Būg, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, (1) DP79,389,584, šar̃vas (4) Svn nj. 1. Q244, SD1119, SPI13, H, R, MŽ, S.Dauk, Sut, I, N, KBII54, KGr154, KII103, M, Rtr, DŽ, FrnW, KŽ istor. metalinių ar odinių kario drabužių dalis ar visuma:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Sarvas — Original name in latin Sarva Name in other language Hirschfeld, Sarvas, Sarvash, Sarva Sarwasch, Szarvas State code HR Continent/City Europe/Zagreb longitude 45.52722 latitude 18.8375 altitude 90 Population 1547 Date 2012 01 19 …   Cities with a population over 1000 database

  • šarvas — 5 šarvas, à adj. (3) FrnW, KŽ širvas: Šarvas (arklys plauko juodo ir širkšno širmo) MitI390(J.Šliūp) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šarvas — 2 šarvas sm. (3) KŽ; R, MŽ, E žr. 1 šarvai 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šarvas — 4 šar̃vas sm. (4) Sv kelnių klešnė, kiška: Jų piktas šuva, iš patylų už šar̃vo ir kanda Slm. O iš šar̃vo tik skutai belikę Rk. Iš kūlės grįžtant, šunes šarvùs apdraskė Kp. Atspuro kelniom šarvaĩ Č. Vaikščiojant po mišką, sniegu šarvaĩ apšalo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Marcelo Sarvas — Personal information Full name Marcelo Fazzio Sarvas Date of birth October 16, 1981 ( …   Wikipedia